• Nyankomne innvandreres opplevelse av introduksjonsprogram 

   Naz, Kainat (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2015;, Master thesis, 2015-02-27)
   I denne masteroppgaven har jeg forsket på det såkalte introduksjonsprogrammet i Norge. Programmet er et obligatorisk offentlig tiltak /ordning, som er forankret i lov om introduksjonsordning og norskopplæring ...
  • Nyankomne innvandreres opplevelse av introduksjonsprogram. 

   Naz, Kainat (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2016;, Master thesis, 2016-04-27)
   I denne masteroppgaven har jeg forsket på det såkalte introduksjonsprogrammet i Norge. Programmet er et obligatorisk offentlig tiltak/ordning, som er forankret i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne ...