• Kjønnsforskjeller blant autistiske gutter og jenter 

      Nesheim, Marielle, Midbrød. (Bachelor thesis, 2021)
      Det er flere gutter enn jenter som har en autismespekterdiagnose. Dette kan være en konsekvens av kjønnsforskjellene som finnes blant autistene. Det er blandede funn på hvordan disse forskjellene utspiller seg og det kan ...