• Vold i nære relasjoner - En litteraturgjennomgang 

      Pia Andreassen Helland (Bachelor thesis, 2021)
      Bacheloroppgaven er en litteraturgjennomgang hvor temaet er vold i nære relasjoner. Oppgavens problemstilling er "hvilke konsekvenser kan barn få av å bli utsatt for vold i nære relasjoner?". Oppgaven underbygges av teori ...