• Barns avsløring av personlige erfaringer med seksuelle overgrep 

      Sande, Emma Margreta Bergsaker (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan ha seriøse innvirkninger på barns liv og utvikling. Barn må fortelle om overgrepserfaringer for å bearbeide dem og kunne begynne å helbredes. Formål: Å belyse ...