• Ulovleg køyretøyreparasjon - ein bestilt trussel mot samfunnssikkerheit? 

      Prestegard, Frode Ørbeck (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-10)
      Oppgåva ser på utviklinga av forskrifter og lovheimlar som regulerer reparasjon av køyretøy, for å undersøka korleis denne, i tillegg til reguleringa av tilsynet med dette hjå Statens vegvesen, har påverka utviklinga innan ...