• Hvordan er livssituasjonen for brukerne av barneverntjenesten? 

      Riley, Margaret (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2010;, Master thesis, 2010)
      Denne studien har fokus på brukerne av barneverntjenester og deres livssituasjon. 723 foreldre til barn som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten, eller familien er i meldings – undersøkelsesfasen har deltatt. ...