• Sosial inklusjon i ungdomsskolen 

      Rosland, Erik (Master thesis, 2020)
      Marginaliserte og sosialt ekskluderte elever kan være utfordrende å inkludere inn i et felleskap. Som miljøterapeut blir man utdannet til å være bevisst på denne problematikken, men allikevel kan det være vanskelig å ...