• Risikostyring ved sykling i tunneler i Troms 

      Schultz, Gunn Marit (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013-07-15)
      Denne oppgaven handler om hva som må til for å tillate sykling i tunneler i Troms. I mitt arbeid i Statens vegvesen har jeg møtt en del automatiske nei når det gjelder sykling i tunnelene. I dag skjer det sykling i en ...