• Kulturell kompetanse i relasjonsbygging med minoritetsfamilier 

      Siemsen Mikkelsen, Rebekka (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven søkes det etter hvilken betydning kulturell kompetanse kan ha på relasjonsbygging med minoritetsfamilier. Oppgaven går systematisk gjennom relevant litteratur for å belyse problemstillingen. Det blir vist ...