• Traumebevisst omsorg ved miljøterapi 

      Thoresen, Ruben (Bachelor thesis, 2021)
      "Hvordan kan en anvende TBO som et ledd av miljøterapeutisk arbeid sammen med traumeutsatte barn og unge?" Formålet med denne oppgaven er å utforske hvordan tramebevisst omsorg kan anvendes i miljøterapi sammen med barn ...