• Inkluderingsprosessen på skoler 

      Urdal, Gry Anita (Master thesis, 2020)
      Tema for denne studien er inkludering av elever med spesielle opplæringsbehov i skolesammenheng. Skolen er en viktig arena for barn og ungdom, og inkludering er et sentralt prinsipp i skolen. Hensikten med studien er å ...