• Oppfølgingsarbeid av arbeidssøkere i Nav-mottak 

      Vik, Astrid (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013-11-27)
      I min masteroppgave i sosialt arbeid ble følgende problemstilling valgt: ”Er Nav ansattes oppfølging av arbeidssøkere i samsvar med Nav-reformens intensjon?” Ut fra problemstillingen ønsket jeg å få frem hvordan veiledere ...