• Å være kvinne i et rusmiljø 

      Vo, Tuyet (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2017;, Master thesis, 2017-05-31)
      Dette er en standpunktfeministisk studie om kvinner i et rusmiljø. Studien har som mål å få kunnskap om hvordan kvinner med rusmiddelproblemer opplever å være kvinne i et rusmiljø. Studien har belyst valgte problemstilling ...