• Elevens selvoppfatning og sosial inkludering. 

      Grindalen, Espen (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06)
      I denne studien var formålet å undersøke hvordan faglig selvvurdering og sosial mestringstro henger sammen med sosial inkludering. Samt å undersøke om det var forskjeller mellom kjønn. Hensikten med studien var å bidra til ...