• Miljøterapeuter opplevelse av enslige mindreårige asylsøkere 

      Holter, Ingeborg Sætre (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2014;, Master thesis, 2014-11-10)
      Tittel: Miljøterapeuters opplevelse av enslige mindreårige asylsøkere. En kvalitativ studie hvor miljøterapeuter reflekterer over hvordan de opplever å arbeide med enslige mindreårige asylsøkere som bor på omsorgssentre ...