• Fra bekymring til handling 

   Bringedal, Nina (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013-05)
   Prosjektet «Fra Bekymring til handling» har tatt for seg hva lærere trenger av kunnskap, støtte og samarbeid for å gå fra bekymring til handling i møte med barn som er pårørende av foreldre som misbruker rus. Bakgrunn for ...
  • Helsepersonelloven § 10 a - og dens betyding for barn som pårørande 

   Lundøy, Therese (Master thesis, 2016-11)
   I denne masteroppgåva er temaet Helsepersonelloven § 10a og dens betyding for barn som pårørande. Problemstillinga har vert som følgjande: Korleis har Helsepersonelloven § 10a i 2010 påverka arbeidet med barn som ...