• -Å fortelle om vold og overgrep gjør en selv sterkere 

      Jensen, Bente (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2011;, Master thesis, 2011)
      Det har de siste årene vært en økende forskning på omfang og konsekvenser av vold i nære relasjoner, også vold i svangerskapet. Forskningen bekrefter at vold i svangerskapet forekommer i alle sosiale lag og at både omfanget ...