Show simple item record

dc.contributor.authorVerdal, Anne
dc.date.accessioned2012-03-02T13:27:06Z
dc.date.available2012-03-02T13:27:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184995
dc.descriptionMaster's thesis in Social workno_NO
dc.description.abstractVernepleie representerer en av Norges minste og yngste profesjoner og har sitt utspring i behovet for kvalifisert personell i omsorgen for utviklingshemmede. Vernepleierutdanningen startet formelt i 1963 og er i dag en 3-årig helse – og sosialarbeiderutdanning på høgskolenivå rettet mot tjenesteyting for personer med ulike funksjonsvansker. Utdanningen fører fram til offentlig autorisasjon som vernepleier. Det finnes i dag ca. 12 500 vernepleiere i Norge og etterspørselen på arbeidsmarkedet er økende. Dette tyder på at vernepleierne representerer en ønsket ressurs og at profesjonens kompetanse er verdifull. Når det i dag stilles økende krav til velferdsprofesjonenes evne til å tilpasse seg nye reformer og endringer i velferdsordningenes siktemål og innretting, utgjør rammene for tjenesteyters kompetanse en vesentlig betingelse for at både mottakere av tjenestene, arbeidsgivere, andre yrkesgrupper og samfunnet for øvrig skal oppleve trygghet og stabilitet i et tjenestetilbud. Høsten 2011 vil det legges frem en stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene, med mål om å etablere en samlet nasjonal kunnskapspolitikk for framtidas helse- og sosialutdanninger. Å gjøre rede for, og definere, hvilke rammer utdannings- og forskningsmiljøene legger til grunn for sitt organisatoriske, faglige og pedagogiske endrings- og utviklingsarbeid utgjør et sentralt punkt i dette meldingsarbeidet. Behovet for å tydeliggjøre hva som er kjernen i vernepleierens kompetanse representerer således en dagsaktuell utfordring og vil være en forutsetning for å sikre kvalifisert bistand i tråd med brukernes behov. I denne oppgaven skal jeg belyse de retningsgivende føringer som ligger til grunn for vernepleieprofesjonens samfunnsmandat, slik de fremstår gjennom den nasjonale rammeplanens (2005) velferdspolitiske preferanser for sentrale verdier og kompetanse i yrkesutøvelsen. Med grunnlag i rammeplanens krav til vernepleieprofesjonens kompetanse vil rammebetingelsene for vernepleierens mandat drøftes i lys av velferdsstatlige, ideologiske føringer knyttet til de målgrupper og det arbeidsfelt vernepleieprofesjonen forventes å ivareta.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity og Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2011;
dc.subjectrammeplanno_NO
dc.subjectsamfunnsmandatno_NO
dc.subjectvelferdsprofesjonno_NO
dc.subjectideologino_NO
dc.subjectutviklingshemmingno_NO
dc.subjectmenneskeverdno_NO
dc.titleVernepleieprofesjonens samfunnsmandat : ideologi, fag og ambivalensno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber73no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record