• Ledelse i hjemmekontor 

   Merethe Bøe Slettemark (Bachelor thesis, 2021)
  • Ledelse under en global menneskelig krisesituasjon 

   Reinsnos, Erik (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg temaene ledelse og kommunikasjon i sanntid. Verden ble snudd på hodet i mars 2020 med en global pandemi som har ført til stor usikkerhet for den enkelte, men også for bedrifter og organisasjoner. ...
  • Lekende læring - Kan du leke deg smartere? 

   Sjølyst, Mathilde Ugland (Bachelor thesis, 2022)
   I denne bacheloroppgaven ville jeg se på læring i fornøyelsesparker i Europa. Hvordan blir læring inkludert i parkenes produkter? Hva tar barna med seg hjem av læring? Skiller noen parker seg ut? Problemstillingen min er ...
  • Like, comment, share and all that jazz : social media as communication and marketing tool case: Social media marketing approaches used by MaiJazz music festival 

   Tanaskovic, Nenad (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2014, Master thesis, 2014-07-14)
   Social networks have become an integral part of everyday life for many. With an increasing number of companies using social media to communicate and build relationships with their customers, social media might be ...
  • Litteraturstudie av hvordan kan sosiale medier påvirke reisemotivasjon 

   Egeland, Trine; Valdivia, Eugenia De A. López (Bachelor thesis, 2022)
   Sosiale medier har også en betydning for reiselivet. På plattformene er det innhold fra både markedsføring fra reiselivsselskaper og organisasjoner men også innhold fra forbrukere som kan være relevant og inspirerende for ...
  • Litteraturstudie av hvordan kan sosiale medier påvirke reisemotivasjon 

   Egeland, Trine; Valdivia, Eugenia De los A. López (Bachelor thesis, 2022)
   Sosiale medier har også en betydning for reiselivet. På plattformene er det innhold fra både markedsføring fra reiselivsselskaper og organisasjoner men også innhold fra forbrukere som kan være relevant og inspirerende for ...
  • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

   Jakobsen Simon Kaspersen; Gunnestad Mari Kristine; Eriksen Simen (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ...
  • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

   Gunnestad, Mari Kristine; Eriksen, Simen; Jakobsen, Simon Kaspersen (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ser på hvorvidt ...
  • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

   Eriksen, Simen; Gunnestad, Mari Kristine; Jakobsen, Simon Karspersen (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ser på hvorvidt ...
  • Managers’ Perceptions of Age Diversity Within the Hospitality Industry 

   Leirdal, Eli Kristin Nytun (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This study outlines managers’ perception of age diversity within the hospitality industry. Ten personal semi-structured interviews have been conducted with managers in hotels in the region of Stavanger, and a latent content ...
  • Mangfold på arbeidsplassen, en utfordring eller en ressurs? 

   Caroline Birkeland; Pumpim Bunthaburee Rostad (Bachelor thesis, 2022)
   Dagens globalisering gjør verden mindre og mangfoldet større. Som leder i en organisasjon vil man derfor ha mange ulikheter blant sine ansatte å ta hensyn til. Formålet med studien er å se på hvordan leders tilnærming til ...
  • Mangfold på arbeidsplassen, en utfordring eller ressurs? 

   Caroline Birkeland; Pumpim Bunthaburee Rostad (Bachelor thesis, 2022)
   Dagens globalisering gjør verden mindre og mangfoldet større. Som leder i en organisasjon vil man derfor ha mange ulikheter blant sine ansatte å ta hensyn til. Formålet med studien er å se på hvordan leders tilnærming til ...
  • Masteroppgave i Lean's påvirkning på resultat 

   Erling, Norheim (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2013;, Master thesis, 2013-05-06)
   Jeg tok et tidlig valg at jeg skulle skrive om Lean i min Masteroppgave etter at jeg startet på studiet Serviceledelse på Universitet i Stavanger. Jeg vil beskrive det som ett krevende men interessant stoff å arbeide med. ...
  • Mat-inspirert reise og markedsføring gjennom Instagram (Har temaene en sammenheng?) 

   Thu, Lena (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven tar jeg for meg temaet «matinspirert reise og markedsføring via Instagram». Jeg har i denne oppgaven undersøk hva mat inspirert reise er og hvordan Instagram er som markedsføringsplattform, både generelt ...
  • Meal execution at nursing homes A case study: Fazer Foodservices. 

   Joswig, Marita (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   This thesis focuses on meal execution in the context of two nursing homes in Sola municipal connected to Fazer Foodservices. The main objective is to provide some insight into the meal situation in the nursing homes in ...
  • Medical Tourism web sites: Determinants of Perceived Usefulness of Online Information Content 

   Petropoulos, Vasileios (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Medical tourism has evolved into a niche industry for several developing counties that have invested in high quality health care facilities and advanced medical expertize accompanied with the traditional tourism infrastructure, ...
  • Menu Mediums: Understanding the Influence of Physical Characteristics of a Restaurant Menu to Customers 

   Millano, Jespher (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   A restaurant menu is a key tool in determining the success of the restaurant’s sales. Several studies such as menu item position, menu item description, menu item label and menu graphics have shown results that the menu ...
  • Migrant tourism entrepreneurs in peripheral Norwegian settings 

   Iversen, Ingvild (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2013;, Master thesis, 2013-06)
   In rural areas where entrepreneurial activity among locals remains low, migrant tourism entrepreneurs may play an important role by contributing new ideas and vitality in the tourism sector. Previous studies on small firms ...
  • Moderne løsninger, skaper moderne utfordringer – Datasikkerhet i gjestfrihetsbransjen 

   Arild, Birthe; Soland, Stine (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett på datasikkerhet i den norske gjestfrihetsbransjen, og hvordan den blir påvirket av dataangrep. Oppgaven viser til meget relevant forskning som belyser omfang av datasikkerhet i Norge. Hovedformålet ...
  • Moderne løsninger, skaper moderne utfordringer – Datasikkerhet i gjestfrihetsbransjen 

   Arild, Birthe; Soland, Stine (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett på datasikkerhet i den norske gjestfrihetsbransjen, og hvordan den blir påvirket av dataangrep. Oppgaven viser til meget relevant forskning som belyser omfang av datasikkerhet i Norge. Hovedformålet ...