Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugland, Marianne
dc.date.accessioned2010-01-06T12:51:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185109
dc.descriptionMaster's thesis in International Hotel and tourism managementen
dc.description.abstractPå verdensbasis er festivaler veldig populære attraksjoner. Festivalene skiller seg fra andre attraksjoner da de er midlertidige og mer fleksible i forhold til infrastruktur. De kan ha en positiv innvirkning på reiselivet og markedsføringa av stedet. Disse tematiserte arrangementene kan ha stor betydning for lokalbefolkningen da de skaper liv og en felles arena for å møte andre mennesker. Noe av det som er typisk for festivaler på mindre steder er at de er avhengige av entusiasmen og dugnadsånda til de lokale. Festivalene kan påvirke mange ulike områder i samfunnet, slik som trivsel, identitet, næringsliv og miljø. Det har hittil i litteraturen vært mer fokus på de økonomiske konsekvensene av festivalene enn de samfunnsmessige. I denne undersøkelsen rettes oppmerksomheten mot festivalenes betydning for lokalsamfunnet. Det blir sett nærmere på hvordan lokalbefolkningen opplever festivalene, og om de syntes de positive effektene overgår de negative. Med andre ord; gir festivalene samfunnet noe positivt tilbake? Det blir også sett på hva som er målene til festivalledelsen/arrangørene, og om de lykkes i å oppleves slik de ønsker av de lokale. Studiet ble utført som en casestudie av de fem festivalene i Kvinesdal og Flekkefjord; Utvandrerfestivalen, Norway Rock Festival, Fjellparkfestivalen, Laksefestivalen, Smaaby 2008. Festivalledelsene og 44 innbyggere i disse to kommunene ble intervjua. Det var også dialog med lensmennene. Ulike media som avisartikler, blogg og forum ble brukt for å lære mer om holdningene til festivalene. Intervjuene med festivallederne, lensmennene og studiet av media gav kvalitativt materiale. Telefonintervjuet er derimot en blanding av kvalitativ og kvantitativ metode da det var mulig å summere antall respondenter som var enige/uenige i ulike påstander basert på SIP-skalaen til Small og Edwards (2003). Resultatet peker på at det er en god spredning i alder, kjønn og yrke blant intervjuobjektene. Det er allikevel en svakhet med studiet - mange som ikke hadde vært på festivalene eller kjente til dem, valgte å ikke la seg intervjue på telefon. Festivalledelsen har satt seg mål som de alle klarer å oppnå. Graden av oppnåelse er usikker. Festivalene har ulike mål, enten det er å tilby en viss type musikk, eller et arrangement som er interessant for mange ulike mennesker, både lokale og tilreisende. De lokale er veldig støttende til festivalene, og de er enige i måloppnåelsen. De ser de positive innvirkningene festivalene kan ha på hjemstedet. Det er snakk om stolthet, markedsføring, økonomisk gevinst, stedsidentitet, lærdom fra å arrangere, skape nettverk og samhold. Det viser seg å være noen negative konsekvenser av å ha festivalene, men de er relativt små og til å leve med, syntes de lokale. Dette bekreftes av de to lensmennene. Men den ene musikkfestivalen, som tiltrekker seg et stort antall mennesker midt i fellesferien, skaper en viss belastning for politiet.en
dc.format.extent7437037 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-NHS/2009en
dc.subjecthotelladministrasjonen
dc.subjectreiselivsadministrasjonen
dc.subjectUtvandrerfestivalenen
dc.subjectNorway Rock Festivalen
dc.subjectLaksefestivalenen
dc.subjectFjellparkfestivalenen
dc.subjectSmaaby 2008en
dc.subjectfestivalledelseen
dc.subjectlokalsamfunnen
dc.subjectSIPen
dc.subjectsocial impact perception scaleen
dc.subjectunderholdningen
dc.titleI hvilken grad lykkes festivalledelsen/arrangørene i å fremstå slik de ønsker for lokalbefolkningen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [302]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Vis enkel innførsel