• Leseteater som metode i språkundervisning 

   Drew, Ion (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Leseteater går ut på at en gruppe leser høyt en tekst som er delt opp i mindre enheter. Metoden kan brukes i fremmed- språkundervisning med elever av ulik alder og på ulike nivå, og med ulike teksttyper. Artikkelen gjør ...
  • Linking Readers Theatre to CLIL in foreign language education 

   Drew, Ion (Journal article, 2013)
   This article explores the potential of linking Readers Theatre (RT), a group reading aloud activity, with Content and Language Integrated Learning (CLIL) in foreign language education. Both RT and CLIL, independent of each ...