• Om Husserls syn på perseptuell begrunnelse 

      Larsen, Tarjei Mandt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Artikkelen søker å bidra til å eksplisere forpliktelsene til Husserls syn på perseptuell begrunnelse. Husserl karakteriserer persepsjon som erfaring av «legemlig gitte» fysiske ting. Grunnprinsippet i hans persepsjonsepistemologi ...