• Seansar og minnet om dei døde 

      Kalvig, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2012-06)
      At dei døde lever vidare i minnet vårt, er ingen oppsiktsvekkande påstand i det norske samfunnet. På kva måte eit slikt etterliv går føre seg, utgjer likevel førestillingar og praksisar av ymse og omdiskuterte slag. ...