• Leseteater som metode i språkundervisning 

   Drew, Ion (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Leseteater går ut på at en gruppe leser høyt en tekst som er delt opp i mindre enheter. Metoden kan brukes i fremmed- språkundervisning med elever av ulik alder og på ulike nivå, og med ulike teksttyper. Artikkelen gjør ...
  • Tro- og livssynsfag i Skandinavia : en sammenligning 

   Husebø, Dag (Journal article, 2014)
   Artikkelen er en komparativ analyse av tros- og livssynsundervisning i skandinavisk grunnskole. Analysen er opptatt av likheter og forskjeller på både samfunnsnivå, institusjonsnivå og erfaringsnivå. Gjennom analyse av ...