• Tro- og livssynsfag i Skandinavia : en sammenligning 

      Husebø, Dag (Journal article, 2014)
      Artikkelen er en komparativ analyse av tros- og livssynsundervisning i skandinavisk grunnskole. Analysen er opptatt av likheter og forskjeller på både samfunnsnivå, institusjonsnivå og erfaringsnivå. Gjennom analyse av ...