• Utfordringer i mellomspråkstekster 

      Askeland, Wenche (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
      Temaet for denne masteravhandlingen er utfordringer i mellomspråkstekster. Problemstillingen oppgaven er basert på, er: Hvilke utfordringer har minoritetsspråklige elever i skriving av tekster i norskfaget, og hvordan kan ...