• Fysisk aktiv læring i barneskolen 

      Nærland, Helga (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;, Master thesis, 2018-06-08)
      Bakgrunn: Hverdagens krav til fysisk aktivitet endrer seg og regjeringen har flere ganger kommet med anbefalinger om at det fysiske aktivitetsnivået i samfunnet må økes. Et tiltak er å innføre mer fysisk aktivitet i skolen. ...