• Tingordningen under kristningsprosessen 

      Nesvåg, Kristian (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Oppgaven omhandler kristningskongenes forhold til tingsystemet i Norge, med utgangspunkt i ulike sagakilder. I oppgaven undersøkes også sammenheng mellom ting og kult, og kristningens konsekvenser for tinget.