• Historiebevissthet: et overordnet faglig begrep 

      Nordvang, Ella (Master thesis, 2021)
      1. august 2020 startet innføringen av den nye læreplanen i samfunnsfag. Formålet med oppgaven er å få en innsikt i hvordan lærerne på ungdomstrinnet forholder seg til begrepet historiebevissthet. Hvilke undervisnings- og ...