• Kavaleridebatten i Norge 1880-1914 

      Wiig, Astrid Botne (Master thesis, 2020-11-22)
      Denne oppgaven tar for seg den store kavaleridebatten i Norge mellom 1880 og 1914, med utgangspunkt i kavalerioffiserenes egne artikler i Norsk Militært Tidsskrift (NMT). Kavaleridebatten var en teknisk og taktisk debatt ...