• Fysisk aktiv læring i barneskolen 

   Nærland, Helga (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;, Master thesis, 2018-06-08)
   Bakgrunn: Hverdagens krav til fysisk aktivitet endrer seg og regjeringen har flere ganger kommet med anbefalinger om at det fysiske aktivitetsnivået i samfunnet må økes. Et tiltak er å innføre mer fysisk aktivitet i skolen. ...
  • Opplevd stress og utbrenthet blant elever på toppidrettsgymnas – en tverrsnittsundersøkelse 

   Lunde, Thomas André (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Hensikten med studien var å undersøke stress og utbrenthet hos elever på toppidrettsgymnas, og om toppidrettsgymnas gir gode muligheter for idrettslig og akademisk utvikling. I den foreliggende studien ble 443 elever fordelt ...