• Opplevd relasjon og kommunikasjon vedrørende utøvers totalbelastning 

      Nesse, Marie Aarrestad (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;, Master thesis, 2020-06-09)
      Viktigheten av god koordinering for kommunikasjon og relasjon mellom personer som er gjensidig avhengige av hverandre og som arbeider innenfor et felles miljø, er godt dokumentert. Både kommunikasjon fra trenere, foreldre ...