• Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming 

      Nordvik, Grete; Alvestad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Danningsbegrepet er innført i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, noe som gjør det både viktig og interessant å utvikle ny kunnskap om danningsbegrepet i barnehagens virksomhet så vel teoretisk som praktisk. ...