• Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen 

      Jernes, Margrethe (PhD thesis UiS;186, Doctoral thesis, 2013-03)
      Denne avhandlingen er et selvstendig arbeid som inngår i forskningsprosjektet "Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen", som er finansiert av Norsk Forskningsråd. Prosjektet inngikk i ...