• Foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen knyttet til kvalitet 

      Velde Lønning, Kjersti (Masteroppgave/UIS-HF-IBU/2016;, Master thesis, 2016-06)
      Oppgavens design er en kvalitativ studie der målet mitt er å beskrive og fortolke foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen. Innsamling av data har jeg gjort med bruk av intervjuguide som var med å lage en ...