• Barnehagelæreres «matematikkundervisning» i barnehagen 

   Sæbbe, Per Einar (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2019-05)
   Den internasjonale barnehageforskningen har tradisjonelt hatt mer fokus på barns læring enn på barnehagelæreres undervisning. Det er utviklet flere teorier om barns læring, men det er behov for å utvikle teorier om ...
  • Klatrerom : en studie av førskolebarns romforståelse i en klatrekontekst 

   Sæbbe, Per-Einar (Masteroppgave/UIS-HF-IF/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne studien drøfter hvordan førskolebarns romforståelse kommer til uttrykk gjennom barnas egne beskrivelser av en klatreopplevelse i barnehagen. Hovedhensikten med studien er å klartlegge utviklingen av romforståelse, ...