• Den "verdifulle" kroppen 

   Særheim, Marianne Ree (Masteroppgave/UIS-HF-IBU/2014;, Master thesis, 2014-05-15)
   Denne masterstudien er en del av prosjektet Values education in Preschool som ledes av Eva Johansson på Universitetet i Stavanger. Prosjektet har sitt opphav i tidligere forskning som er gjort av Johansson (2009, 2010) og ...
  • Meningsskaping gjennom dialog og refleksjon : personalveiledning i to barnehager 

   Nese, Liv (Masteroppgave/UIS-HF-IF/2010;, Master thesis, 2010)
   Emnet for denne studien er personalveiledning i barnehagen med vekt på formell veiledning. Problemstillingen er: Hvordan praktiserer barnehagen personalveiledning, og hvordan kan kvaliteten i veiledningen styrkes? Temaet ...