• Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen 

   Jernes, Margrethe (PhD thesis UiS;186, Doctoral thesis, 2013-03)
   Denne avhandlingen er et selvstendig arbeid som inngår i forskningsprosjektet "Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen", som er finansiert av Norsk Forskningsråd. Prosjektet inngikk i ...
  • Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway 

   Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2020-01)
   In this paper, the objective is to explore the area of pedagogy in the reform of kindergarten teacher education (KTE), which was implemented in 2013 in Norway. The data material is based on semi-structured interviews with ...