• Den "verdifulle" kroppen 

      Særheim, Marianne Ree (Masteroppgave/UIS-HF-IBU/2014;, Master thesis, 2014-05-15)
      Denne masterstudien er en del av prosjektet Values education in Preschool som ledes av Eva Johansson på Universitetet i Stavanger. Prosjektet har sitt opphav i tidligere forskning som er gjort av Johansson (2009, 2010) og ...