• Ledelse og motivasjon i arbeidsmiljøet 

      Nilsson, Amalie Kristin Wasbø (Bachelor thesis, 2022)
      I denne oppgaven skriver jeg om tema ledelse og motivasjon. Min problemstilling er «Hvordan kan en pedagogisk leder arbeide for å skape et motiverende arbeidsmiljø for personalet?». Hensikten med oppgaven er å gå inn i ...