• Klatrerom : en studie av førskolebarns romforståelse i en klatrekontekst 

      Sæbbe, Per-Einar (Masteroppgave/UIS-HF-IF/2010;, Master thesis, 2010)
      Denne studien drøfter hvordan førskolebarns romforståelse kommer til uttrykk gjennom barnas egne beskrivelser av en klatreopplevelse i barnehagen. Hovedhensikten med studien er å klartlegge utviklingen av romforståelse, ...