• Barnehagelæreres «matematikkundervisning» i barnehagen 

   Sæbbe, Per Einar (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2019-05)
   Den internasjonale barnehageforskningen har tradisjonelt hatt mer fokus på barns læring enn på barnehagelæreres undervisning. Det er utviklet flere teorier om barns læring, men det er behov for å utvikle teorier om ...
  • Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen 

   Jernes, Margrethe (PhD thesis UiS;186, Doctoral thesis, 2013-03)
   Denne avhandlingen er et selvstendig arbeid som inngår i forskningsprosjektet "Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen", som er finansiert av Norsk Forskningsråd. Prosjektet inngikk i ...
  • Møter mellom barn – kontinuitet, dissonans og brudd i kommunikasjonen 

   Rosell, Yngve (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2016)
   Målsettingen for denne studien er å frembringe ny kunnskap om dynamikken mellom kontinuitet og brudd i kommunikasjonen ut fra møter mellom de yngste barna i barnehagen. Studien har en livsverdenfenomenologisk tilnærming ...
  • Normalitet i barnehagen: Ansatte og barns forventninger til det å «være normal» 

   Strømme, Liv Mette (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2019)
   Studien er en undersøkelse av normalitet i barnehagen sett fra barns og voksnes perspektiv. Spørsmål som studien søker å besvare er: «Hvilken mening gis normalitet av barn og ansatte i barnehagen?» Med utgangspunkt i dette ...
  • The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten 

   Undheim, Marianne (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2020-10)
   This PhD study is a contribution to the contemporary debate on the educational uses of digital technology with young children in early childhood education and care (ECEC) institutions. For young children growing up in the ...
  • Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen 

   Ree, Marianne (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2020-10)
   Forskning (Emilson & Johanson, 2017) viser at barns medvirkning i barnehagen ofte har et fokus på enkelt barns medvirkning, mer enn mot medvirkning som et spørsmål for fellesskapet. Formålet med denne avhandlingen er å få ...