Show simple item record

dc.contributor.authorFauskanger, Janne
dc.contributor.authorHanssen, Brit
dc.date.accessioned2014-02-11T12:29:23Z
dc.date.available2014-02-11T12:29:23Z
dc.date.issued2011-06
dc.identifier.citationFauskanger, J.; Hanssen, B. (2011) Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med? Uniped, 34(2) pp. 55-66no_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185535
dc.description.abstractVi vet hvor mange studenter som slutter i allmennlærerutdanningen (ALU)1, hvor mange som fullfører den på normert tid og hvor mange som bruker lenger tid enn den normerte. Utover det vet vi faktisk lite om hvorfor studenter velger å avslutte ALU. Vi vet også lite om de reelt avslutter sine studier eller starter på andre studier og dermed g jør et omvalg. Denne artikkelen, en casestudie, er basert på telefonintervjuer av studenter som har avsluttet ALU ved Universitetet i Stavanger (UiS). Studiens hensikt er å formidle noen studenters begrunnelser for å slutte. Hva begrunnelsene forteller oss, danner grunnlag for å diskutere hva vi som lærerutdanningsinstitusjon kan lære av studentenes fortellinger.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitets- og høgskolerådetno_NO
dc.subjectlærerutdanningno_NO
dc.subjectallmennlærerutdanningno_NO
dc.titleFrafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?no_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber55-66no_NO
dc.source.volume34no_NO
dc.source.journalUnipedno_NO
dc.source.issue2no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record