• Forebygging og håndtering av reaktiv aggresjon i barnehagen 

      Reime, Olena (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
      Utgangspunktet for denne studien er å undersøke hvordan barnehagelærere arbeider med barn som viser aggresjon. Det blir sett på hvordan barnehagelærere arbeider forebyggende, og hvordan de håndterer barn som viser aggresjon. ...