Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Ellen
dc.date.accessioned2008-11-28T09:56:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185543
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractØkt forekomst av psykososiale vansker i skolen utgjør en stor ufordring for skolen og lærerne. Hvorvidt læreren kan være en ressurs for elever som er spesielt risikoutsatte har blitt undersøkt gjennom en intervjuundersøkelse. Formålet har vært å få frem sider ved lærerressursen det er verdt å reflektere over, når en skal legge til rette for videre forebyggende psykisk helsearbeid i skolen. Studiens funn viser at risikoutsatte elever representerer en spesiell utfordring lærerne hevder de ikke har forutsetning eller kompetanse i å løse alene. Undersøkelsen viser riktignok at lærerne har mer kompetanse på området psykisk helse enn de selv er klar over. De mangler derimot en teoretisk støtte for å kunne fange opp barn i risikosonen. På tross av dette mener lærerne likevel de kan være en betydelig ressurs i forhold til å forebygge psykiske vansker hos risikoutsatte elever, dersom rammene blir lagt til rette for dette.en
dc.format.extent454408 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2008en
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titlePsykisk helse i skolen : hvilken ressurs kan læreren være for risikoutsatte eleveren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record