Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøgwald, Bjørg N.
dc.date.accessioned2008-08-12T11:47:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185547
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractSom en del av studiet Master i Spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger, har jeg gjennomført et forskningsprosjekt hvor jeg har undersøkt hvordan lærerne i den videregående skolen forstår og praktiserer elevmedvirkning og om elevmedvirkning har betydning for elevenes motivasjon, trivsel og læring. For å forsøke å svare på dette har jeg intervjuet syv lærere ved fire videregående skoler. Jeg har også brukt tidligere forskning og teori til å understøtte mine egne funn. Resultatene fra undersøkelsen viste at lærerne hadde varierende forståelse av begrepet elevmedvirkning, og at det også var en del forskjeller i hvordan de praktiserte elevmedvirkning. Elevene hadde stor grad av medvirkning på enkelte områder, mens på andre områder var den nesten fraværende. Lærerne anså elevmedvirkning som viktig både sosialt og faglig, både fordi det hadde betydning for kommunikasjon og samhandling mellom lærer og elev, og fordi det kunne utvikle elevenes selvstendighet, identitet og evne til samarbeid. Det kom også fram gjennom undersøkelsen at det var en sammenheng mellom graden av elevmedvirkning og elevenes motivasjon, trivsel og læring.en
dc.format.extent449949 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2008en
dc.subjectelevmedvirkningen
dc.subjectmotivasjonen
dc.subjectlæringen
dc.subjectselvbestemmelsesteorienen
dc.subjectvideregående skoleen
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titleHvordan forstår og praktiserer lærerne i den videregående skole elevmedvirkning/medbestemmelse, og hvilken betydning mener de det har for elevenes motivasjon, trivsel og læring?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel