Show simple item record

dc.contributor.authorHolte, Kristian
dc.date.accessioned2009-04-21T08:00:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185551
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon. For å se nærmere på dette har jeg valgt å ta utgangspunkt i hvordan lærerne selv ser på deres muligheter i forhold til å tilrettelegge læringsmiljøet for elever med emosjonelle vansker. For å finne ut mest mulig om hvordan lærerne selv ser på sin situasjon i forhold til denne problemstillingen har jeg valgt å intervjue fem lærere fra ulike skoler, fra ulike klassetrinn og med forskjeller i alder og kjønn. Intervjuene ble tatt opp på båndopptaker og deretter transkribert til tekstdokument. Meningsfortetting er benyttet som metode i forhold til bearbeiding av data, og gjennom intervjuene er det kommet frem mange interessante og nyttige synspunkter. Jeg har valgt å forankre oppgaven i stress- mestringsteorien til Lazarus og denne teorien danner derfor det teoretiske grunnlaget. Andre teorier og modeller er selvfølgelig omtalt og trukket inn der det er sett på som hensiktsmessig. Den informasjonen og de synspunktene som er fremkommet gjennom intervjuene er presentert og drøftet i lys av relevant teori gjennom en felles resultat og drøftingsdel. Gjennom intervjuene er det fremkommet mange ulike typer informasjon. Det har ikke vært meningen å fastslå noen konkrete påstander i denne oppgaven. Det er imidlertid ting som tyder på at lærer og skolen generelt har et behov for større og mer konkret kompetanse i forhold til skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker.en
dc.format.extent464668 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2008en
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titleSkolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record