Show simple item record

dc.contributor.authorSvihus, Inger Ulvund
dc.date.accessioned2008-11-18T08:50:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185555
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å utforske leseforståelsesstrategiene hos fire elever på femte trinn som har skåret innenfor mestringsnivå en og tre på den nasjonale leseprøven høsten 2007. I denne forbindelse ønsker jeg å se hvilke forskjeller det er mellom de ”svake” og de gode leserne med hensyn til elevenes bruk av leseforståelsesstrategier, med utgangspunkt i en bestemt tekst. I tillegg ønsker jeg å se på elevenes metakognitive kompetanse knyttet til mening og forståelse av en tekst i de to gruppene. Gjennom dette ønsker jeg å bidra med innsikt og forståelse i forhold til de mulighetene og problemene som elevene i denne undersøkelsen har knyttet til leseforståelse. Undersøkelsen min har en kvalitativ til nærming, og vil være rettet mot fire elever eller case, der jeg går mer i dybden for å utforske omtalte tema. Studiet kategoriseres som et sammensatt (embedded) singelcasestudie, og bygger på tre ulike typer data: intervjudata (med oppgavebesvarelse), testdata og øyebevegelsesdata. Resultatene fra testdata, intervjudata og øyebevegelsesregistreringer tyder på at de ”svake” leserne i undersøkelsen brukte færre leseforståelsesstrategier ved lesing av den aktuelle teksten, sammenlignet med de gode leserne. Dette gjaldt både før lesestrategier og strategier under lesing. I forhold til etterlesingsstrategier syntes det ikke som om de ”svake” leserne i undersøkelsen hadde særlig god (metakognitiv) innsikt i forhold til sin egen forståelse av teksten. Empiridataene samsvarer med teorien på området. Funnene kan tyde på at enkelte elever trenger mer direkte opplæring i bruk av ulike forståelses- og metakognitive strategier. I tillegg er det nødvendig at de avdekkede avkodingsog forståelsesvanskene hos enkelte elever blir grepet fatt i fra skolens side slik at problemene ikke forverrer seg, og slik at det kan legges tilrette for en positiv leseutvikling for alle elevene.en
dc.format.extent1168200 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2008en
dc.subjectleseforståelseen
dc.subjectleseforståelsesstrategieren
dc.subjectmetakognisjonen
dc.subjectleseutviklingen
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titleLeseforståelsesstrategier hos elever på femte trinn : en kvalitet undersøkelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record