Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Katarina Fjällström
dc.date.accessioned2009-06-09T07:30:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185557
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractDenne oppgavens formal er a finne ut av og seke etter beskrivelser som kan si noe om hva aktiv deltakelse i lek og samspill innebeerer, hvordan dette fremtrer i hverdagen for et enkelt barn med funksjonsnedsettelse ved en spesielt tilrettelagt avdeling i en barnehage. Muligheter men ogsa begrensninger for aktiv deltakelse betraktes i lys av samspillet mellom den voksne og barnet i det spesifikke miljeet som avdelingen utgjer. Undersekelsen er gjennomfert i form av et feltarbeid, med observasjoner og intervjuer samt nedtegnelse av feltnotater som metoder. Resultat sarnt konklusjon av undersekelsen er at aktiv deltakelse i lek og sarnspill ser ut til a ligge knyttet opp mot de for barnet neere personene i barnehagen, og deres vurdering og tilrettelegging. Abstract: The purpose of this study is to find out and look for descriptions that can tell us some of the content of what active participation i play and interaction is, and how it is manifesting it self in everyday life for the single disabled child at a special organized department in a preschool day care institution. Prospects but also limitations for active participation is considered in light of the interaction between the grown up and the child in the spesific environment of the department. The study is carried out as a field study with use of observations, interviews and notes written from the field. Results and conclusion of the study is that active participation in play and interaction seems to be connected to the close persons of the child in the day care institution, and their evaluation and adjustments.en
dc.format.extent4436871 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2008en
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.subjectdeltakelseen
dc.subjectinkluderingen
dc.subjectbarnehageen
dc.subjecttilrettelagt avdelingen
dc.subjectfunksjonsnedsettelseen
dc.titleInkluderingsarbeid i barnehagen : en kvalitativ studie utført ved spesielt tilrettelagt avdeling med særlig fokus på barnet med nedsatt funksjonsevne sine muligheter for aktiv deltakelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record