Show simple item record

dc.contributor.authorSkogøy, Mari Rostrup
dc.date.accessioned2009-08-27T08:35:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185561
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractTema i oppgaven er læreres holdninger og kunnskapsnivå om psykose og deres muligheter til å hjelpe. Videre har jeg undersøkt om lærere har den nødvendige kunnskap for å kunne identifisere tidlige tegn på psykose hos elever i den videregående skole. Jeg brukte en kvalitativ forskningsmetode ved halvstrukturerte intervju av syv kontaktlærere. Jeg kunne ikke generalisere mine funn, men resultatene dannet et godt grunnlag for drøfting i lys av relevant teori. Mine resultater viste at informantene gav uttrykk for at de syns det var viktig å kunne identifisere elever med tegn på psykose, samtidig som de anså det å være nettopp dem som kontaktlærere sitt ansvar å oppdage disse elevene. Dette er beskrivende for hvordan de ser på deres egen rolle som kontaktlærere og skolens rolle for øvrig. Det kom frem at informantene hadde kunnskap om psykose og kunne gi en rekke eksempler på symptomer og hvordan psykose kunne art seg. På tross av dette var informantene svært tydelige og samstemte om at de ikke følte de hadde nok og tilfredsstillende kunnskap for å kunne identifisere nettopp elever med tegn på psykose. Disse funnene bekrefter igjen teorien som hevder at lærere er av svært stor betydning for elever med tegn på psykose. Lærerne besitter med andre ord en svært viktig rolle og har gode muligheter til å identifisere og hjelpe elever med tegn på psykose. Av denne grunn er det nettopp lærerne det er viktig å støtte og veilede slik at de i enda større grad vil være rystet til å møte, identifisere og hjelpe elever med psykose.en
dc.format.extent2096158 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2009en
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.subjectmental helseen
dc.subjectskoleen
dc.subjectpsykoseen
dc.titleKontaktlæreres oppfatning og kunnskapsnivå om psykose i videregående skole i Norgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record